Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir

MENÜ PLATFORM

Organik Tarıma Geçiş

Organik üretime başlanması ile organik ürün sertifikasına hak kazanılması arasında kalan zaman geçiş süreci olarak adlandırılır ve bu süreç tek yıllık, mera ve yem bitkilerinde iki, çok yıllık bitkilerde ise üç yıldır. Ancak, bu süreler bir yılı geçmemek koşuluyla, arazinin önceki kullanım biçimine, bölgenin genel durumuna ve benzeri göstergelere bağlı olarak kısaltılabilir.

Ayrıca bu süre zarfında Geçiş Süreci-3’e, yani geçiş sürecinin üçüncü senesine giren ürünler “Organik Tarım Geçiş Süreci Ürünüdür” ibaresiyle pazara giriş yapabilir. Sonraki adımda geçiş süreci ve akabinde organik ürün üretim kontrollerini başarıyla tamamlayan müteşebbis geçiş sürecinin sonunda “Organik Ürün” sertifikası almaya hak kazanır. 

1

Çiftçi Kayıt Sistemine Üye Olunur

2

Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu’na (KSK) başvurulur

3

KSK ile organik tarıma geçiş yapılıp yapılamayacağına dair arazi değerlendirmesi yapılır

4

Üretici ya da üretici grubuyla sözleşme imzalanır (sertifika bireysel ya da grup olarak temin edilebilir)

5

Geçiş süreci başlar (tek yıllık bitkilerde, mera ve yem bitkilerinde iki, çok yıllık bitkilerde ise üç yıldır)

6

KSK tarafından, geçiş süreci üretim kontrolleri yapılır

7

Geçiş sürecindeki ürünler on iki ay sonra organik tarım geçiş süreci ürünü sertifikası temin edilir

8

Geçiş Süresince KSK denetimler yapar

9

Geçiş süreci başarıyla tamamlandığında bir yıllık organik tarım ürünü sertifikası almaya hak kazanılır