Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir

MENÜ PLATFORM

Hakkımızda

Sürdürülebilir tarım ile ilgili tüm tarafların bir arada olacağı, paylaşımda bulunacağı ve iş birliği olanaklarını geliştireceği bir internet platformu olarak tasarlanan TEMASTA, “AB-TR Sürdürülebilir Tarım Ağı Projesi” kapsamında oluşturuldu. TEMA Vakfı’nın yürütücülüğünde, Both ENDS iş birliğiyle gerçekleştirilen proje, Sürdürülebilir Tarım Ağları (STA) arasında bağlantı kurmak, iş birliğini teşvik etmek ve iyi tarım uygulamaları, organik tarım ve diğer doğa dostu tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasını amaçlıyor.

TEMA Vakfı

TEMA Vakfı iki toprak sevdalısı, Toprak Dede Hayrettin Karaca ve Yaprak Dede A. Nihat Gökyiğit tarafından 1992 yılında kuruldu. Topraklarımızı tehdit eden erozyon ve çölleşme ile mücadelede toplumsal duyarlılığı ve farkındalığı arttırmak, toprağa sahip çıkmak, koruyucu çözümler üretmek, doğal varlıkları korumak ve bu mücadelenin devlet politikası haline gelmesine katkı sağlamak amacıyla çalışan gönüllü bir kuruluştur. Ülke genelinde 600.000’i aşkın gönüllüsü vardır. Bugüne kadar Mera ve Toprak yasalarının kanunlaşmasına destek sağladı. Doğa koruma amacıyla açtığı, müdahil olduğu 225 davanın 115’ini kazandı. 54 dava devam ediyor. Yaklaşık 14 milyon fidan ve 700 milyon meşe palamudunu toprakla buluşturdu. 60’tan fazla kırsal kalkınma, koruma, biyolojik çeşitlilik projesini hayata geçirdi. 287 sahada ağaçlandırma çalışması yürüttü. TEMA Vakfı okul öncesinden liseye kadar eğitim sisteminin her basamağı için doğa eğitim programları geliştiriyor ve tüm ülke çapındaki temsilci ve gönüllüleri aracılığıyla, öğretmenlerin desteğiyle uyguluyor. Bu kapsamda Minik TEMA, Yavru TEMA, Ortaokul TEMA ve Lise TEMA eğitim programlarını geliştirdi ve hayata geçiriyor. Özel sektör çalışanlarına yönelik Yeşil Yaka, yerel yönetimler ve kadınlar için ekolojik okuryazarlık programları devam ediyor. MEB iş birliği ile uygulanan TEMA Vakfı eğitim programları, kamu ve sivil toplum iş birliğinin en etkin örneklerinden birini sunuyor. 90'dan fazla kitabı kamuoyuna kazandırdı. 2012 yılında Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sekretaryası önderliğinde dünyada ilk kez verilen Yaşam İçin Toprak | Land for Life ödülünü aldı.

TEMA Vakfı’nın amaçları

  • Ülke topraklarımızı tehdit eden erozyon ve çölleşme tehlikesine dikkat çekmek ve bu mücadelenin bir devlet politikası haline gelmesine katkı sağlamak,
  • Toprakla birlikte dünya üzerindeki ekosistemi oluşturan su, orman, biyolojik çeşitlilik gibi tüm doğal varlıkların korunması ve insan kaynaklı iklim değişikliğine dair politikaların ve toplumsal bilincin oluşturulması için çalışmak,
  • Kendiliğinden yetişen doğal ormanları korumak, ağaçlandırma çalışmaları yaparak topluma ağaç sevgisi aşılamak,
  • Tarım alanları, çayır ve meraları korumak, geliştirmek, amacı dışında kullanılmasını önlemek,
  • Doğal varlıkların korunması ve doğru şekilde yönetilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasına öncülük etmek, destek vermek.

Both ENDS

Sürdürülebilir bir dünya geleceği için çalışan sivil toplum örgütü Both ENDS, dünya genelinde pek çok sivil toplum örgütü ile birlikte çalışarak çevre ve yoksullukla mücadele alanında sürdürülebilir çözümler üretmeye çalışıyor. Bu minvalde alternatif çözümler üretmek,  çevresel ve sosyal konulara yönelik ilgiyi arttırabilecek stratejik ağları destekliyor ve uluslararası ve ulusal ölçekte politikalara etkiyi sağlayacak çalışmalar yapıyor.

Sivil Toplum Diyaloğu

AB-TR Sürdürülebilir Tarım Ağı Projesi Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen Sivil Toplum Diyaloğu Programı çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Program, Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerden sivil toplum kuruluşlarının, ortak bir konu etrafında bir araya gelerek, toplumların birbirini tanımaları, karşılıklı bilgi alışverişi ve kalıcı diyalog kurmalarını sağlayan bir platform olarak geliştirildi. Programın teknik uygulamasından Avrupa Birliği Bakanlığı sorumlu olup, Merkezi Finans ve İhale Birimi ise Programın sözleşme makamıdır.