Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir

MENÜ PLATFORM

İyi Tarım Ürünü

İyi Tarım Uygulamaları (İTU), tarım aktivitelerinin çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliğini hedef alan, kaliteli ve güvenli gıda ve gıda dışı tarım ürünleri sağlayan yöntemlerdir.

İTU standartları çeşitli üretici örgütleri, ithalatçı, özel sektör ve tüketicileri temsil eden kuruluşların girişimlerinin sonucu olarak, 1999 yılında EUREPGAP adıyla Avrupalı yaş meyve ve sebze pazarındaki perakendeciler tarafından oluşturuldu. Tüm dünya ülkelerince kabul edilen standartlar 2007 yılında revize edilerek GLOBALGAP adını aldı.
Türkiye’de İTU standartları aynı esaslara dayalı İyi Tarım Uygulamaları Yönetmeliği ile belirlenmiştir.

KONVANSİYONEL TARIM

ORGANİK TARIM

İYİ TARIM UYGULAMALARI

GDO

Var

Yok

Yok

KİMYASAL GÜBRE VE PESTİSİT

Girdileri düzenleyici veya kısıtlayıcı yönetmelikler mevcut değildir. Doğal ya da suni gübreler çevre ve insan sağlığını etkileyecek, kaynakları sömürecek ölçüde yoğun kullanılmakta, mevcut ve gelecek nesillerin yaşamını tehlikeye atmaktadır.

Doğal kaynaklı girdiler ekosistem üzerinde olumsuz etkiye sebep olmayacak düzeyde kullanılabilir.

Suni girdiler ve kimyasal ilaçlar planlı ve kontrollü olarak kullanılabilir.

TOPRAK ANALİZİ VE KORUMA

Toprak analizi zorunlu değil, toprak korumaya yönelik düzenlemeler yok.

Toprak analizi zorunlu. Toprak yapısı ve sağlığını koruyacak, erozyonu engelleyecek düzenlemeler mevcut.

Toprak analizi zorunlu. Kontrollü ve planlı ilaç ve gübre uygulamaları 

SU KAYNAKLARINI KORUMA

Su kaynaklarının korunmasına yönelik mevcut düzenleme yok. Kullanılan kimyasallar yağış ve sulama suyu ile yüzey, yer altı ve içme suyuna karışmakta ve suları kirletmektedir. Ayrıca hatalı sulama yöntemleriyle kısıtlı olan su kaynakları israf edilmektedir.

Kimyasal yerine kullanılan doğal gübre ve besin elementleri ve sürdürülebilir su kullanımı sayesinde su kaynaklarının korunmasını sağlar.

Girdilerin kayıt altına alınması ve planlı üretim ile risklerin azaltılmasını öngörür.

BİYOLOJİK ÇESİTLİLİĞİN KORUNMASI

Biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik mevcut düzenleme yok.

Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve çevre dostu üretim tekniklerinin öncelikli olması sayesinde biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkı sağlar.

Kimyasal girdi kullanımı ve zararlılarla mücadele yöntemlerinin biyolojik çeşitlilik üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilerin azaltılmasını öngörür.

İKLİM DEĞİSİKLİGİ İLE MÜCADELE VE ADAPTASYON

Mevcut sistem iklim üzerinde baskı yaratmakta.

Düşük sera gazı salımı ve yüksek karbon tutma potansiyeliyle azaltım ve adaptasyon politikalarında yeri var.

Kimyasalların kontrollü kullanımı sera gazı salımını azaltmakta ve iklim değişikliği ile mücadelede yardımcı unsur olmakta.

GIDA GÜVENLİĞİ VE GÜVENCESİ

Yoğun kimyasal girdi kullanımı gıda güvenliği ve güvencesini tehlikeye atmakta.

Bütüncül sistem yaklaşımının öncelikleri arasında.

Gıda güvenliği İTU’nun öncelikli varoluş sebeplerinden.

TÜKETİCİ SAĞLIĞI

Özgül düzenleme yok.

İnsan sağlığına zarar vermeyecek, kalıntısız ürün hedefler arasında.

İnsan sağlığına zarar vermeyecek, kalıntısız ürün hedefler arasında.

ÇİFTÇİ VE BÖLGE HALKININ SAĞLIĞININ KORUNMASI

Özgül düzenleme yok.

Düzenlemeler mevcut.

Düzenlemeler mevcut.

HAYVAN REFAHI

Özgül düzenleme yok.

Düzenlemeler mevcut.

Düzenlemeler mevcut.

ATIK

Plansız ve kontrolsüz.

Kapalı sistem üretim hedefiyle atıkların azaltılması veya geri dönüşümü amaçlanır.

Planlı üretim ile atıklar için depolama ve geri dönüşüm amaçlanır.

İZLENEBİLİRLİK

Yok.

Tarladan sofraya her adımı kontrollü ve kayıt altında.

Tarladan sofraya her adımı kontrollü ve kayıt altında.