Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir

MENÜ PLATFORM

Organik Tarım Ürünlerini Tanıma

Organik ürün; İnsana ve ekosisteme zararlı kimyasal girdi, katkı maddesi ve işlem/yöntem kullanılmadan üretilen ve tohumdan son tüketiciye kadar her aşamada kontrol edilerek sertifikalandırılan üründür.

Her doğal, ekolojik, naturel, katkısız, köy ürünü, hormonsuz, arılı gibi tanımlanan ürünler organik değildir. Organik ürünler renk, koku, tat ve benzeri duyular yoluyla anlaşılmaz.

Organik ürün üzerindeki Logodan ve sertifikasından anlaşılır.

Yurt içinde üretilmiş paketlenmemiş ürünlerde organik ürün sertifikası olmalı, paketlenmiş ürünlerde ise Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı organik ürün logosu ile Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşlarının logosu ve kuruluş kod numarası bulunmalıdır. Ayrıca etiketlerinde sertifika numarası ve Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşunun kodu yazılı olmalıdır.

İthal edilmiş ürünler ithal edildiği ülkelerin mevzuatında yer alan logoları taşıyabilir. İthal edilen ürünlerde eko, bio gibi tanımlamalar organik ürün anlamına geliyor.Her ithal edilen ürün yurtiçinde pazarlanmadan önce tekrar sertifikalandırılır. İthal ürünün sertifikalandırılmasında ithal edildiği ülkede eğer organik mevzuata ilişki düzenleme yok ise bu ürünün organik olarak satışı için sertifika düzenlenmez.