Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir

MENÜ PLATFORM

İyi Tarım Uygulamalarına Geçiş

1

Çiftçi Kayıt Sistemi’ne üye olunur

2

Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu’na (KSK) başvuru yapılır

3

KSK, üreticiyi ve üretim alanını ziyaret eder

4

Üretici ya da üretici grubuyla sözleşme imzalanır.  (Sertifika bireysel ya da grup olarak temin edilebilir)

5

KSK tarafından üretim kontrolleri yapılır

6

Analiz sonuçlarının kayıt altına alınması ve uygun çıkması durumunda, KSK tarafından bir yıl süreyle başvurulan ürünler için İTU sertifikası düzenlenir