Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir

MENÜ PLATFORM

İyi Tarım Uygulamaları

Endüstriyel tarım uygulamalarını yarattığı çevresel sorunlarında alışılagelmiş ve gelişigüzel kimyasal gübre ve pestisit kullanımı rol oynuyor. Üstelik yüksek girdi kullanımı maliyetleri artırıyor, kazancı azaltıyor.  İyi tarım uygulamalarıyla hem gereksiz kimyasal gübre ve pestisit kullanımıyla yüklenilen ek maliyetleri hem de çevreye salınan atık yükü azaltılıyor. Böylece insan sağlığı için daha güvenilir ürün elde ediliyor. Üretimin her bir aşaması kontrol edilirken bilgi birikimi de artıyor.

KONVANSİYONEL TARIM

İYİ TARIM UYGULAMALARI

KİMYASAL GÜBRE VE PESTİSİT

Girdileri düzenleyici veya kısıtlayıcı yönetmelikler mevcut değildir. Doğal ya da suni gübreler çevre ve insan sağlığını etkileyecek, kaynakları sömürecek ölçüde yoğun kullanılmakta, mevcut ve gelecek nesillerin yaşamını tehlikeye atmaktadır.

Suni girdiler ve kimyasal ilaçlar planlı ve kontrollü olarak kullanılabilir.

TOPRAK ANALİZİ VE KORUMA

Toprak analizi zorunlu değil. Toprak korumaya yönelik düzenlemeler yok. 

Toprak analizi zorunlu. Kontrollü ve planlı ilaç ve gübre uygulamaları 

SU KAYNAKLARINI KORUMA

Su kaynaklarının korunmasına yönelik özgül düzenleme yok. Kullanılan kimyasallar yağış ve sulama suyu ile yüzey, yer altı ve içme suyuna karışmakta ve suları kirletmektedir. Ayrıca hatalı sulama yöntemleriyle kısıtlı olan su kaynakları israf edilmektedir.

Girdilerin kayıt altına alınması ve planlı üretim ile risklerin azaltılmasını öngörür. 

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI

Biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik mevcut düzenleme yok.

Kimyasal girdi kullanımı ve zararlılarla mücadele yöntemlerinin biyolojik çeşitlilik üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilerin azaltılmasını öngörür.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE ADAPTASYON

Mevcut sistem iklim üzerinde baskı yaratmakta.

Kimyasalların kontrollü kullanımı sera gazı salımını azaltmakta ve iklim değişikliği ile mücadelede yardımcı unsur olmakta.

GIDA GÜVENLİĞİ VE GÜVENCESİ

Yoğun kimyasal girdi kullanımı gıda güvenliği ve güvencesini tehlikeye atmakta.

Gıda güvenliği İTU’nun öncelikli varoluş sebeplerinden.

TÜKETİCİ SAĞLIĞI

Özgül düzenleme yok.

İnsan sağlığına zarar vermeyecek, kalıntısız ürün hedefler arasında.

ÇİFTÇİ VE BÖLGE HALKININ SAĞLIĞININ KORUNMASI

Özgül düzenleme yok.

Düzenlemeler mevcut.

HAYVAN REFAHI

Özgül düzenleme yok.

Düzenlemeler mevcut.

ATIK

Plansız ve kontrolsüz

Planlı üretim ile atıklar için depolama ve geri dönüşüm amaçlanır.

İZLENEBİLİRLİK

Yok

Tarladan sofraya her adımı kontrollü ve kayıt altında.